TH3A Zoo Doiiiiiiiiii

TH3A Zoo Doiiiiiiiiii


  Bài kiểm tra Visual Basic nè ( ĐỀ 1)

  Share
  avatar
  hero_kute
  ~²ºº8~ Admin ~²ºº8~
  ~²ºº8~ Admin ~²ºº8~

  Nam Tổng số bài gửi : 157
  Đến từ : Giữa hai đầu gối­
  Registration date : 15/01/2008

  Thong bao Bài kiểm tra Visual Basic nè ( ĐỀ 1)

  Bài gửi by hero_kute on Mon Mar 24, 2008 11:39 pm

  Da~ xong . Mọi người tham khảo nha
  Hình của nó đây. ...
  Private Sub cmdChon_Click()
  If lst1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
  lst2.AddItem lst1.List(lst1.ListIndex)
  lst1.RemoveItem lst1.ListIndex
  End Sub
  Private Sub cmdChontat_Click()
  Dim i
  For i = o To lst1.ListCount - 1
  lst2.AddItem lst1.List(i)
  Next i
  lst1.Clear
  End Sub

  Private Sub cmdChuyen_Click()
  Dim i
  For i = 0 To lst2.ListCount - 1
  lst1.AddItem lst2.List(i)
  Next i
  lst2.Clear
  End Sub

  Private Sub cmdNap_Click()
  Dim filename, filenumber, anItem
  filename = "G:\New Folder\Desktop\Bai kiem tra\Danhsach.txt"
  filenumber = FreeFile
  anItem = ""
  Open filename For Input As filenumber
  Do While Not EOF(filenumber)
  Line Input #filenumber, anItem
  lst1.AddItem anItem
  Loop
  End Sub

  Private Sub cmdXoa_Click()
  If lst1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
  lst1.RemoveItem lst1.ListIndex
  End Sub

  Private Sub Command1_Click()
  End
  End Sub


  _________________
  @@__PhamDieu__*_*

  candy
  —(••÷[Moderator]÷••)—
  —(••÷[Moderator]÷••)—

  Tổng số bài gửi : 61
  Registration date : 29/01/2008

  Thong bao Re: Bài kiểm tra Visual Basic nè ( ĐỀ 1)

  Bài gửi by candy on Tue Apr 01, 2008 7:59 pm

  o la la that la pro.anh em can hoc hoi? ^^

   Hôm nay: Tue Jan 22, 2019 6:15 pm