TH3A Zoo Doiiiiiiiiii

TH3A Zoo Doiiiiiiiiii


  Bài tập lập trình VisualBasic

  Share

  anhtuan
  Trung Uý
  Trung Uý

  Tổng số bài gửi : 40
  Registration date : 07/07/2008

  Thong bao Bài tập lập trình VisualBasic

  Bài gửi by anhtuan on Thu Jul 24, 2008 3:27 pm

  Bài 1: Nạp danh sách

  Private Sub cmdchon_Click()
  Dim i
  Do While i <= list1.ListCount - 1
  If list1.Selected(i) = True Then
  list2.AddItem list1.List(i)
  list1.RemoveItem i
  Else
  i = i + 1
  End If
  Loop
  End Sub

  Private Sub cmdchontat_Click()
  Dim i
  For i = 0 To list1.ListCount - 1
  list2.AddItem list1.List(i)
  Next i
  list1.Clear
  End Sub

  Private Sub cmdchuyen_Click()
  Dim i
  For i = 1 To list2.ListCount - 1
  list1.AddItem list2.List(i)
  Next i
  list2.Clear
  End Sub

  Private Sub cmdnap_Click()
  Dim filename, filenumber, antem
  filename = "c:\tuan.txt"
  filenumber = FreeFile
  anitem = ""
  Open filename For Input As filenumber
  Do While Not EOF(filenumber)
  Line Input #filenumber, antem
  list1.AddItem antem
  Loop
  End Sub

  Private Sub cmdxoa_Click()
  Dim i
  Do While i <= list1.ListCount - 1
  If list1.Selected(i) = True Then
  list1.RemoveItem i
  Else
  i = i + 1
  End If
  Loop
  End Sub

  Bài 2: Thực hiện phép tính
  Private Sub cmddong_Click()
  End
  End Sub

  Private Sub cmdthulai_Click()
  txt1.Text = ""
  txt2.Text = ""
  txt1.SetFocus
  End Sub

  Private Sub cmdtinh_Click()
  If optcong.Value Then
  MsgBox "Cong hai so"
  txtketqua.Text = CInt(txt1.Text) + CInt(txt2.Text)
  ElseIf opttru.Value Then
  MsgBox "Tru hai so"
  txtketqua.Text = CInt(txt1.Text) - CInt(txt2.Text)
  ElseIf optnhan.Value Then
  MsgBox "Nhan hai so"
  txtketqua.Text = CInt(txt1.Text) * CInt(txt2.Text)
  ElseIf optcongchuoi.Value Then
  txtketqua.Text = txt1.Text & txt2.Text
  End If
  End Sub

  Bài 3: Giải phương trình bậc 2  Private Sub cmdgiai_Click()
  Dim a, b, c, delta
  a = CInt(txta.Text)
  b = CInt(txtb.Text)
  c = CInt(txtc.Text)
  delta = b ^ 2 - 4 * a * c
  If (delta = 0) Then
  MsgBox "Phuong trinh co nghiem kep"
  ElseIf (delta < 0) Then
  MsgBox "Phuong trinh vo nghiem"
  Else
  MsgBox "Phuong trinh co 2 nghiem phan biet"
  txtx1.Text = (-b + Sqr(delta)) / (2 * a)
  txtx2.Text = (-b - Sqr(delta)) / (2 * a)
  End If
  End Sub

  Bài 4: Giải hệ phương trình  Private Sub cmdgiai_Click()
  Dim a1, a2, b1, b2, c1, c2, d, dx, dy
  a1 = CInt(txta1.Text)
  a2 = CInt(txta2.Text)
  b1 = CInt(txtb1.Text)
  b2 = CInt(txtb2.Text)
  c1 = CInt(txtc1.Text)
  c2 = CInt(txtc2.Text)
  d = a1 * b2 - a2 * b1
  dx = c1 * b2 - c2 * b1
  dy = a1 * c2 - a2 * c1
  If (dx <> 0) Then
  MsgBox "Phuong trinh co nghiem"
  txtx.Text = dx / d
  txty.Text = dy / d
  ElseIf (dx = 0 And dy = 0 And d = 0) Then
  MsgBox "Phuong trinh vo dinh"
  ElseIf (dx = 0 And dy = 0) Then
  MsgBox "Phuong trinh vo nghiem"
  End If
  End Sub

  BÀi 5: Danh sách
  Private Sub cmdluu_Click()
  Dim i, filename, filenumber
  filename = "c:\phuong.txt"
  filenumber = FreeFile
  Open filename For Output As filenumber
  For i = 0 To List1.ListCount - 1
  Print #filenumber, List1.List(i)
  Next i
  Close filenumber
  End Sub
  Private Sub cmdthem_Click()
  List1.AddItem txthoten.Text & ";" & txtnamsinh.Text & ";" & txtquequan.Text
  End Sub

  Private Sub cmdtiep_Click()
  txthoten.Text = ""
  txtnamsinh.Text = ""
  txtquequan.Text = ""
  txthoten.SetFocus
  End Sub

  Private Sub cmdxoa_Click()
  Dim i
  Do While i <= List1.ListCount - 1
  If List1.Selected(i) = True Then
  List1.RemoveItem i
  Else
  i = i + 1
  End If
  Loop
  End Sub

  Bài 6: Quản lý nhân sự  Private Sub cmdPrevious_Click()
  Adodc1.Recordset.MovePrevious
  End Sub

  Private Sub cmdfirst_Click()
  Adodc1.Recordset.MoveFirst
  End Sub

  Private Sub cmdnext_Click()
  Adodc1.Recordset.MoveNext
  End Sub

  Private Sub cmdlast_Click()
  Adodc1.Recordset.MoveLast
  End Sub

  Private Sub cmdthem_Click()
  Adodc1.Recordset.AddNew
  txthoten.SetFocus
  End Sub

  Private Sub cmdcapnhat_Click()
  Adodc1.Recordset.Update
  End Sub

  Private Sub cmdsuadoi_Click()
  txthoten.Locked = False
  txtngaysinh.Locked = False
  txtlop.Locked = False
  txtquequan.Locked = False
  txtnghe.Locked = False
  End Sub

  Private Sub cmdxoa_Click()
  Adodc1.Recordset.Delete
  Adodc1.Recordset.MoveNext
  End Sub

  Bài 7: menu  Private Sub mnuchudo_Click()
  Text1.ForeColor = vbRed
  End Sub

  Private Sub mnuchuxanh_Click()
  Text1.ForeColor = vbBlue
  End Sub

  Private Sub mnuhien_Click()
  Text1.Visible = True
  End Sub

  Private Sub mnunenden_Click()
  Text1.BackColor = vbBlack
  End Sub

  Private Sub mnunenvang_Click()
  Text1.BackColor = vbYellow
  End Sub

  Private Sub mnutat_Click()
  Text1.Visible = False
  End Sub  Bài 8: Máy tính  Private Sub cmdchia_Click()
  txtketqua.Text = CInt(txtso1.Text) / CInt(txtso2.Text)
  End Sub

  Private Sub cmdcong_Click()
  txtketqua.Text = CInt(txtso1.Text) + CInt(txtso2.Text)
  End Sub

  Private Sub cmdnhan_Click()
  txtketqua.Text = CInt(txtso1.Text) * CInt(txtso2.Text)
  End Sub

  Private Sub cmdtru_Click()
  txtketqua.Text = CInt(txtso1.Text) - CInt(txtso2.Text)
  End Sub

  anhtuan
  Trung Uý
  Trung Uý

  Tổng số bài gửi : 40
  Registration date : 07/07/2008

  Thong bao Re: Bài tập lập trình VisualBasic

  Bài gửi by anhtuan on Thu Jul 24, 2008 3:32 pm

  Đó là 1 số Code của môn lập trình VB6.0
  Anh em TH3A có thể tham khảo.
  Có gì không hiểu có thể hỏi với tôi:
  ĐT: 01234 770 693
  E-mail:tiengdanphudu_160388@yahoo.com
  hoặc emcothaidungkhaianhlabo_xinem@yahoo.com

  Chúc các bạn thành công trong kỳ thi sắp tới!!

  co viet nam
  avatar
  hero_kute
  ~²ºº8~ Admin ~²ºº8~
  ~²ºº8~ Admin ~²ºº8~

  Nam Tổng số bài gửi : 157
  Đến từ : Giữa hai đầu gối­
  Registration date : 15/01/2008

  Thong bao Re: Bài tập lập trình VisualBasic

  Bài gửi by hero_kute on Thu Jul 24, 2008 8:38 pm

  Tuấn ơi, chụp ảnh màn hình Post cả lên cho mọi người dễ hình dung. Vì chỉ có mã code khó làm lắm.....À cho cả đề bài đầy đủ đi. Edit lại bài đi nha
  Cảm ơn nhiều lắm Mad


  _________________
  @@__PhamDieu__*_*

  anhtuan
  Trung Uý
  Trung Uý

  Tổng số bài gửi : 40
  Registration date : 07/07/2008

  Thong bao Re: Bài tập lập trình VisualBasic

  Bài gửi by anhtuan on Fri Jul 25, 2008 9:14 am

  tao biết là thế
  nhưng tao vẫn chưa post được ảnh
  tao chưa biết cách
  avatar
  hero_kute
  ~²ºº8~ Admin ~²ºº8~
  ~²ºº8~ Admin ~²ºº8~

  Nam Tổng số bài gửi : 157
  Đến từ : Giữa hai đầu gối­
  Registration date : 15/01/2008

  Thong bao Re: Bài tập lập trình VisualBasic

  Bài gửi by hero_kute on Fri Jul 25, 2008 1:17 pm

  Hix neeu' the' chup di gui qua mail tao Up len cho> ok


  _________________
  @@__PhamDieu__*_*

  tranviet111
  —(••÷[Moderator]÷••)—
  —(••÷[Moderator]÷••)—

  Nam Tổng số bài gửi : 16
  Age : 32
  Đến từ : Thai Binh
  Registration date : 05/04/2008

  Thong bao Qua la mot y kien hay

  Bài gửi by tranviet111 on Fri Jul 25, 2008 8:46 pm

  Dung la mot y kien tuyet voi!
  thay mat ca lop xin cam on Anh Tuan nhieu!
  mong rang hay fat huy va jup do moi nguoi trong thoi gian con lai
  de TH3 tot nhiep 1 cach son se va thuan loi
  avatar
  hero_kute
  ~²ºº8~ Admin ~²ºº8~
  ~²ºº8~ Admin ~²ºº8~

  Nam Tổng số bài gửi : 157
  Đến từ : Giữa hai đầu gối­
  Registration date : 15/01/2008

  Thong bao Re: Bài tập lập trình VisualBasic

  Bài gửi by hero_kute on Tue Jul 29, 2008 12:06 am

  Da them anh vao de pa` kon de hinh` dung. Ok beauty


  _________________
  @@__PhamDieu__*_*

  Sponsored content

  Thong bao Re: Bài tập lập trình VisualBasic

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Tue Jan 22, 2019 5:48 pm